Skutki komercjalizacji

  • Po to się przedsiębiorstwo komercjalizuje by móc je sprywatyzować bez dodatkowych ograniczeń
  • Część przedsiębiorstwa ma szczególny status – potrzebna zgoda RM dla gosp. Państwa np. energetyczna i wojskowa. Lista 20 takich przedsiębiorstw.
  • Ekskluzywna – taka których nie przewiduje się prywatyzacji – Radio i TV

Komercjalizacji zamyka się w prywatyzacji w spółki. Szersze znaczenia to ustanowienie działalności, przedsiębiorstwo państwowe ciążące zadania społeczne nie mieściło się w pojęciu spółki. Stąd konieczność doprowadzenia tych przedsiębiorstw do takiego stanu, który dawałby szansę na prywatyzację. Nikt przecież by nie był zainteresowany spółką obciążoną balastem socjalnym.

Restrukturyzacja może mieć charakter finansowy, gospodarczo-majątkowy (pozbycie się majątku który dla przedsiębiorstwa jest obciążeniem), restrukturyzacja.

Najważniejsze zadania by zainteresować prywatnego właściciela należy pozbyć się majątku który jest zbędny  z zasadniczego przedmiotu działalności przedsiębiorstwa (ośrodki wczasowe, kluby sportowe, hotele pracownicze). Żeby znaleźć chętnego nabywcę, trzeba było wyprowadzić wszystkie tytuły prawne tak by nie budziły roszczeń ze strony osób trzecich. Ten problem trudniejszy.

Specyfika państwa socjalistycznego – prawo własności traktowano po macoszemu (kto właścicielem, co z procesami o nacjonalizację). To miało stanowić końcową wersję skomercjalizowanego przedsiębiorstwa. Kwestia mienia uregulowana w ten sposób, że były określone ustawowo formy zbywania tego mienia. Gospodarowanie tym mieniem – zbywanie aktów trwałych – tylko w drodze przetargu. Problem gdy żadna oferta nie wpłynęła, wtedy bez przetargu za 2/3 ceny wywoławczej można było zbyć z wolnej ręki.

Druga granica – jeżeli wartość w złotych przekraczała 30 000 Euro – wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia (urzędnik, gdy 1 osobowa spółka).

Przetarg wymagał ogłoszenia, terminy, wadium, kiedy można odstąpić i uwzględnienie interesów SP. W niektórych branżach spółki przekształcone z przedsiębiorstw państwowych, sytuacja ich była kiepska. Spółka i przedsiębiorstwo z kłopotami. Postanowiono przedsiębiorstwa wprowadzić do 1 osobowej spółki SP. Minister właściwy ds. SP może wydać zarządzenie w tej kwestii. Musi:

– wskazać osobę jako pełnomocnika do tej procedury, jego zadania

– wyszacowanie aportu, wycena, powołanie podmiotu by to uczynić

Skutki prawne

Następuje sukcesja uniwersalna – wszystko to stanowi przedmiot przedsiębiorstwa – staje się własnością spółki, pracownicy przechodzą, organy ulegają rozwiązaniu.

Jeżeli 1 osobowe spółka SP przejmuje przedsiębiorstwo w formie aportu to nie jest to prywatyzacja!

Skutki komercjalizacji

  1. Prowadzi do koncentracji kapitału państwowego, który jest w rękach administracji (autonomia ograniczona niż przedsiębiorstwa)
  2. Uosobieniem właściciela jest minister do SP jako jedyny akcjonariusz. Zarząd mieniem państwowym przenosi się ze sfery imperium (własnościowa sfera) do sfery dominium (zarządcza, administracyjna sfera)

Te organy administracji państwowej (minister) powinien występować jako reprezentant organów osoby prawnej (czyli prawa prywatnego).

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *