Oddziaływanie państwa na gospodarkę

To pojęcie jest pokazywane w oparciu o trzy zagadnienia : 1) Typów oddziaływania państwa, 2) Rodzajów oddziaływania państwa, 3) Form i środków oddziaływania. Regułą państwa gospodarczego jest całokształt regulacji prawnych, które określają stosunek państwa do gospodarki. Typy oddziaływania państwa na gospodarkę wyróżniamy z punktu widzenia celu które państwo chce osiągnąć podejmując działania wobec gospodarki. Rodzaje oddziaływania ukazują podstawy ideologii gospodarki leżącej u podstaw tych oddziaływań. Formy i środki działania wyjaśniają jakie działania musi podjąć państwo aby stworzyć pewien ład. Ta koncepcja ma służyć ukazaniu działań państwa, motywacje, cele i narzędzia które stosuje.

Typy zachowań państwa w stosunku do gospodarki

1) Typ zasadniczy – w ramach tego typu państwo ochrania istniejący typ gospodarki oraz obowiązujący w niej model gospodarczy. Jest realizacja przez państwo tej funkcji ochronnej i funkcji bezpieczeństwa. Bo występują dwie funkcje : ochrony i bezpieczeństwa. Jeżeli państwo tego rodzaju cel sobie stawia, to narzędzia ochrony mają służyć temu celowi.

2) Typ reformatoryjny – gdy chodzi o typ gospodarki to jest on przedmiotem ochrony ze strony państwa. Model gospodarki ulega zmianie albo jeden model zastępujemy innym modelem zagospodarowania. Chodzi o to że nie ulega zmianie typ gospodarki bo ulec nie może, ale nie podoba się państwu model gospodarczy. Stąd te zmiany mogą tak daleko sięgnąć, że jeden model zastępujemy drugim. Te działania państwa obserwujemy w państwach o gospodarce rynkowej i planowanej. W gospodarce rynkowej kiedy wyczerpały się możliwości reformowania tego modelu liberalnego państwo przeszło do modelu interwencjonistycznego chcąc chronić państwo przed zapaścią jaka była obserwowana w gospodarce. 25.IX.1981 – ustawa o przedsiębiorstwach państwowych. Konstrukcja prawna przedsiębiorstwa państwowego od tego roku nie uległa istotnym zmianom. W latach 80-tych zmienia się model gospodarki wprowadzając nowe formy zagospodarowania. 3) Typ rewolucyjny – doktryna jest podzielona na dwie grupy : a) zwolenników ukazywania tego typu, b) przeciwników. Istotą tego typu jest to że państwo zmienia typ gospodarki i dokonuje wyboru najwłaściwszego modelu gospodarczego czyli dostosowuje ten model.

Państwo zachowuje się wobec gospodarki w ten sposób że wskazuje podstawy ideologiczno-doktrynalne, które kształtują stosunek do tej gospodarki. Stosowane są różne formy. Zarówno środki prawne jak i pozaprawne są przez państwo wykorzystywane. Zarówno metody biurokratyczne i demokratyczne są wykorzystywane.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *