Działania kontrolne państwa w gospodarce

Jest to uniwersalny typ działań, bowiem kontrola była wszechobecna. Tak więc czy to dotyczy gospodarki planowej czy też rynkowej państwo takie działania kontrolne musi zawsze podejmować. Tym bardziej jest to istotne wówczas kiedy państwo nakłada pewne wymogi, rygory, obowiązki, zakazy. Więc trzeba sprawdzić jak adresaci tych norm ustanawiających reguły powinnego im zachowania się respektują w prawie. I tu dochodzimy do podstawowego kryterium, które jest zawsze stosowane czyli kryterium legalności. Ma ono na celu sprawdzenie czy przedsiębiorcy nie naruszają przepisów prawnych. To kryterium często stosowane jest jako : a) kryterium kontrolne, b) kryterium rzetelności – dotyczy prawidłowego dokumentowania działań podejmowanych przez przedsiębiorców, c) kryterium gospodarności – ma ono szczególne znaczenie jeżeli kontrolujemy podmioty publiczne bowiem te dysponują odpowiednimi składnikami mienia publicznego, d) kryterium celowości – często się ono pojawia, tak jest w sprawach udzielanych przez państwo i pomocy publicznej przedsiębiorcom. Kontrolę tą trzeba przeprowadzić dla sprawdzenia czy przedsiębiorcy wykorzystują środki zgodnie z przeznaczeniem, np. dostał na rozwój a kupił sobie auto. Kontrola nie niesie w sobie żadnych elementów władczego działania. Przede wszystkim nie jest związana ze stosowaniem przez podmiot kontrolujący środków władczych. Istotą kontroli jest bowiem porównywanie stanów i zachowań z wyznaczeniami, a więc takimi stanami postulowanymi. Na tym tle wyciągamy wnioski i ustalamy przyczyny tych odstępstw. Kontrola ma przede wszystkim służyć podmiotowi kontrolowanemu, ma zwracać jego uwagę na zakres nieprawidłowości, jego przyczyny i sposób usuwania tych nieprawidłowości. Także ma w sobie element prewencyjny, jakby zapobiegający w przyszłości tego typu naruszeń, uchybień. Kontrola z reguły jest działaniem bardzo rozbudowanym i obszernym.

Kontrola gospodarki planowej – w warunkach gospodarki planowej potrzeba tej kontroli wynika przede wszystkim z tego że to państwo jest organizatorem procesu gospodarczego, a także pośrednio wykonawcą tych działań. W związku z tym na porządku dziennym są te działania kontrolne których jest stosunkowo dużo i z reguły przeważa tu kontrola która ma charakter ogólny. Kontrola specjalistyczna występuje również ale w wąskich dziedzinach, z reguły tam gdzie potrzeba bardzo dobrych specjalistów a nie tylko podmiotu kontrolującego wyposażonego w kompetencję ogólną. Trzeba stworzyć określony system gwarancji dla przedsiębiorcy, że będzie on mógł swobodnie prowadzić działalność gospodarczą, a nie tylko obsługiwać kontrolujących go.

Kontrola gospodarki rynkowej – w warunkach gospodarki rynkowej te działania kontrolne państwa również występują, ale tutaj ciężar zainteresowania państwa zwraca się w kierunku kontroli specjalistycznych. Kontrola ogólna w wymiarze kompleksowym również występuje, ale jest jej znacznie mniej niż w gospodarce planowej i dotyczy zagadnień o największym ciężarze gatunkowym.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *