Poglądy prawne Blog

Oddziaływanie państwa na gospodarkę 0

Oddziaływanie państwa na gospodarkę

To pojęcie jest pokazywane w oparciu o trzy zagadnienia : 1) Typów oddziaływania państwa, 2) Rodzajów oddziaływania państwa, 3) Form i środków oddziaływania. Regułą państwa gospodarczego jest całokształt regulacji prawnych, które określają stosunek państwa...

0

Prywatyzacja

Sfera reprezentacji – czynności, które wiążą się ze zwrotem przejęcia przez państwo majątku prywatnego (problem gruntów warszawskich i mienia zabużańskiego). Problem prawny, ekonomiczny, moralny. Reprywatyzacja – zwrot mienia w naturze nie wchodzi w grę...

Skutki komercjalizacji 0

Skutki komercjalizacji

Po to się przedsiębiorstwo komercjalizuje by móc je sprywatyzować bez dodatkowych ograniczeń Część przedsiębiorstwa ma szczególny status – potrzebna zgoda RM dla gosp. Państwa np. energetyczna i wojskowa. Lista 20 takich przedsiębiorstw. Ekskluzywna –...

Proces komercjalizacji 0

Proces komercjalizacji

Minister sporządza akt komercjalizacji przedsiębiorstwa. Akt notarialny – forma. Zastąpiono go aktem komercjalizacji. Zawierał on: Nadawał spółce statut spółki Ustalał wysokość kapitału zakładowego Imiona i nazwiska członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wskazanie osoby upoważnionej...

0

Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

W końcu XIX w. państwo znalazło się w sytuacji gospodarczej w której musi zrobić coś z przedsiębiorstwami. Zwłaszcza po I wojnie światowej (teren Alzacji, Lotaryngii). Problem przedsiębiorstw pozostawionych przez zaborców. Państwo nimi zaczęło zarządzać,...

0

Funkcje ekonomiczne państwa w prawie

Klasyfikacja nadzoru – nadzór można klasyfikować z punktu widzenia różnych kryteriów. Często pojawia się tego typu rozróżnienie, które za podstawę klasyfikacji bierze przedmiotowy charakter tych działań nadzorczych i równocześnie ich zakres. Stanowi to podstawę...

Działania nadzorcze państwa w gospodarce 0

Działania nadzorcze państwa w gospodarce

Na nadzór składa się kontrola i środki władcze. Te działania nadzorcze są pojęciem znacznie szerszym, obejmującym również możliwość władczego ingerowania w tą właśnie samodzielność podmiotu przez nas nadzorowanego. Tego nie możemy czynić kiedy przeprowadzamy...

Działania kontrolne państwa w gospodarce 0

Działania kontrolne państwa w gospodarce

Jest to uniwersalny typ działań, bowiem kontrola była wszechobecna. Tak więc czy to dotyczy gospodarki planowej czy też rynkowej państwo takie działania kontrolne musi zawsze podejmować. Tym bardziej jest to istotne wówczas kiedy państwo...